Com va la Llei de Transparència catalana?

C. Catalan

Decebuts com estem a Govern Obert per la trist Llei de Transparència que de moment ha tramitat el Congrés dels Diputats i que esperem que s’aturi al Senat (veure campanya), volem saber com evoluciona la ponència de la Llei de Transparència que prepara el Govern català i que està previst que es presenti a inicis de novembre al

parlament

Per això, el passat 16 de setembre ens vam adreçar per email a tots els diputats/ades de la Ponència (Són els de la segona Ponència d’aquest link del Parlament). Us copiem el missatge que vam enviar.

De moment, ens han respost tres diputats/ades, de catorze. Seguirem informant.

volem saber

“Sóc del web pro-transparència del Govern català anomenat Govern Obert (opengov.cat).

M’adreço a Vosté i als seus companys de la ponència conjunta de la Proposició de Llei de Transparència i Accés a la Informació Pública per tal de demanar-li si seria possible trobar-me amb Vosté per conéixer les seves prioritats i les del seu grup parlamentari respecte aquesta Llei que considerem tant important.

Segueixen algunes de les qüestions que m’agradariaplantejar-li en la nostra trobada.

Segons l’anàlisi de l’organització Access-Info Europe, la Llei de la transparència espanyola que s’acaba d’aprovar té greus mancances. (http://www.access-info.org/es/espana/486-rti-rating-spanish-law)

En què creu Vosté que la Llei catalana haurà de millorar la que s’acaba d’aprovar?

Ha consultat o es planteja el seu grup la possibilitat de consultar experts en lleis d’accés a la informació, com l’associació Access-Info Europe (http://www.access-info.org/es/quienes-somos)?

Respecte l’objectiu de “difondre i publicar la informació de caràcter públic per tal que estigui a l’abast de la ciutadania”, 

Quins són els eixos per dur a terme aquest objectiu?

Es planteja  en algun moment la possibilitat d’apertura massiva de documentació a l’estil del govern dels Estats Units o Gran Bretanya, on es publica per exemple, qualsevol despesa de més de 30.000 euros de manera mensual i continuada? S’ha fet alguna consulta a la resta de països europeus en què els ciutadans gaudeixen des de fa molts anys d’una Llei d’Accés a la Informació?

Voldria el seu grup que la futura Llei destaquès la importància de la publicació de la informació pública en format digital reutilitzable (és a dir, en format excel i no pdf o web)?

Des del Grup de Periodisme de Dades de la branca espanyola de l’ OKFN (Open Knowledge Foundation http://es.okfn.org/2013/08/20/1a-expedicion-de-datos-en-preparacion/)  estem organitzant una expedició de dades el dia 19 d’octubre a Barcelona i altres ciutats (reunió entre periodistes i programadors per extreure dades no sistematitzades i convertir-les en informació útil i visual per a la ciutadania).  Ens agradaria saber quines dades podria ser interessant per Vosté i el seu grup que cerquéssim i treballéssim.

okfn logo

Respecte l’objectiu de “garantir que qualsevol persona pugui sol·licitar informació a una institució, administració pública de Catalunya o ens vinculat, que tindrà l’obligació de trametre-li per escrit o pel mitjà que demani el sol·licitant, sempre que disposi d’aquesta informació, sens perjudici dels casos exempts per llei”

Es contempla la possibilitat de recomanar que es modifiqui alguna llei per tal de fer la informació més accessible?

Per exemple, es contempla la possibilitat de fer més transparent la informació empresarial (com recomanen els informes de Transparència Internacional que difon l’Oficina Antifrau de Catalunya http://www.antifrau.cat/ca/publicacions-i-estudis.html ) promovent per exemple, l’apertura del Registre Mercantil, que segons la meva informació en l’actualitat gestiona una empresa privada?

O es contempla la possibilitat d’apertura del Registre de Fundacions, que cobra gairebé set euros per tenir accés a un sol registre?

Es farà menció a la Llei la necessitat de destinar pressupost (dotacions concretes)  per:

-donar formació i facilitar als treballadors de l’Administració aquesta tasca?

-reforçar l’activitat dels òrgans de control del bon govern com la Sindicatura de Comptes o l’Oficina Antifrau?

Resto a l’espera de la seva resposta.

Salutacions cordials ”

ATENCIÓ: AQUESTA SETMANA OBRIM EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT