La transparència i el portal

C. Catalan

La Generalitat de Catalunya va presentar el seu Portal de la Transparència a inicis d’agost, al temps que recordava que aviat treurà una Llei per regular el dret a la informació. Hem trobat algun recorregut crític per la pàgina. En aquesta i properes entrades, a nosaltres ens agradaria explicar-vos quines coses trobem a faltar al Portal i afegir uns quants suggeriments.

Començarem per l’apartat de pressupostos. El canvi més significatiu respecte a la informació que ja era pública al portal de dades obertes és que ara apareixen les dades generals de l’execució dels pressupostos.

Això és una important novetat. Inicialment es presentaren fins 2012 any per any i a partir de 2013 mensualment però durant l’estiu s’han estat afegint els desglosaments mensuals. Tanmateix, està tot en un format no reutilitzable (pdf) i només detallat per òrgans, departaments i altres seccions, de manera que  tant els ingressos com les despeses de cada periode ocupen únicament un full, com en aquest exemple . La utilitat d’aquest document, en aquest format, és escasa.

Ens agradaria que es fessin públics no només aquests imports sino també el detall de la despesa que s’ha fet realment, com fa per exemple el Govern britànic -que publica mensualment les despeses de més de 25.000 lliures de tots els departaments i oficines o, sense anar tan lluny, el Govern d’Aragó, amb una pàgina amb visualitzacions que permeten entendre millor i aprofundir en el detall.

Altres novetats són:

  • una explicació més detallada que la que hi havia per entendre els pressupostos
  • la visualització de les dades més generals i
  • un simulador per jugar amb les dades pressupostàries, que no deixa de ser això, un joc.

Simulador de pressupostos- Baixant el pressupost de Salut

Trobaríem útil una comparativa amb altres comunitats autònomes per sectors, com la que ha fet la Fundació Civio a dondevanmisimpuestos. Allà podeu comparar l’evolució per anys i comprovar que en deute públic (diners que l’Administració té en préstec i que tornem entre tothom any rera any) Catalunya és campiona.

Per cert, quan parlem de pressupostos, recordeu que la Generalitat ha aprovat prorrogar els pressupostos de 2012, tot i la variació en el nombre d’entitats que hi depenen i el canvi de Govern després de les eleccions de novembre 2012. Els Govern català no té ni tindrà pressupostos 2013.

Dels diversos tipus d’entitats que hi depenen en parlarem ben aviat.