Publicitat institucional i altres subvencions

C. Catalan

Algun dia, ens agradarà poder conéixer detalladament quants diners empra la Generalitat de Catalunya en subvencionar quins mitjans de comunicació i amb quins criteris. De moment hem sumat 27 milions d’euros l’any 2013 (el darrer amb dades disponibles).

El blog de notícies extretes del Boletín Oficial del Estado elboenuestrodecadadia.com, creat per l’excel.lent periodista Eva Belmonte, senyalava dies enrere que s’havia publicat la Llei catalana de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern al BOE, després d’haver-se publicat al DOGC in extremis l’any 2014 el 31 de desembre.

Belmonte destacava com aspecte positiu que la nostra Llei obligarà l’Administració a difondre quants diners empra en publicitat institucional i en quins mitjans de comunicació.

Concretament, la Llei ho menciona a l’article 11, de Transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial, en el seu apartat 1, on diu: “La informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària que l’Administració ha de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d’incloure: (…) (f) El cost de les campanyes de publicitat institucional, desglossant els diferents conceptes de la campanya i l’import contractat a cada mitjà de comunicació.

Setmana de l'Energia 2013
Campanya setmana de l’energia 2013

Respecte als ajuts concedits per aquest concepte, hi ha una memòria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional que desglosa per departaments la inversió en tipus de mitjà però sense precisar quins són. Aquest cop la inversió, només per publicitat institucional, suma més de 20 milions d’euros, dels quals Presidència en reparteix més de 17.

publicitat institucional

Les campanyes de publicitat institucional no són l’única manera d’ajudar els mitjans. Hi ha també la convocatòria de subvencions de la Generalitat a mitjans de comunicació i una resolució que diu quines van ser les subvencions estructurals concedides a mitjans de comunicació en català o aranès el 2013, publicada el febrer de 2014. 

Sumen més de sis milions d’euros i es reparteixen entre: 

  • mitjans informatius digitals de titularitat privada (981 mil)
  • publicacions periòdiques en suport paper (4 milions)
  • emissores de ràdio de titularitat privada (535 mil)
  • emissores de televisió de titularitat privada (603 mil)

capçaleres

Us deixem amb l’article d’elboenuestrodecadadia.com

La Generalitat de Catalunya publicará el reparto entre cabeceras de la publicidad institucional

logoelboenuestro
La norma estatal no incluye el reparto de los anuncios
La ley de transparencia catalana se aprobó en diciembre
Las obligaciones de transparencia entran en vigor en junio
Limita el acceso a la información a los mayores de 16 años

El BOE recoge hoy la Ley de de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de Cataluña. La norma, que ya se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) el pasado 31 de diciembre, incluye varios avances en la materia con respecto a la norma estatal. Además, durante su tramitación parlamentaria ha acogido varias mejoras.

Una de las más significativas, que surgió durante las comparecencias de expertos, es la que obliga a las administraciones públicas catalanas a publicar el reparto de publicidad institucional entre cabeceras, esto es, cuántos anuncios acoge cada medio y a qué precios se han pagado (el proyecto de ley solo incluía el gasto en campañas). Esta información, que permite que la ciudadanía pueda comprobar que se adjudican por criterios objetivos, como la audiencia, y no existe trato de favor o de castigo a determinados medios, no se hace pública en el resto del Estado ni está incluida en la Ley de Transparencia española.

Llegiu aquí la resta de l’article.

Fotografia: collage de diverses campanyes institucionals de 2013