Com? How?

CATALÀ

Les visualitzacions dels Departaments de la Generalitat es deriven de l’arxiu XML que es trobava al portal dades obertes gencat en data 26 d’Abril de 2013. Hi ha una còpia aquí. La relació entre elles va ser agregada mitjançant scraping. El codi i les dades (csv o json produït amb python) estan disponibles a GitHub. Les col·laboracions són molt benvingudes.

CASTELLANO

Las visualizaciones de los Departamentos de la Generalitat se derivan del archivo XML que se encontraba en el portal de datos abiertos de la Generalitat en fecha 26 de abril de 2013. Hay una copia aquí. La relación jerárquica entre las diversas entidades de cada Departamento se agregó mediante scraping. El código y los datos (csv o json, producido con python) están disponibles en GitHub. Toda colaboración es bienvenida.

ENGLISH

Our visualizations of Departaments of the Catalan government la Generalitat derive from an XML file found on the open data portal of Generalitat on 26 April 2013. There is a copy here. The hierarchy between the different organization within each Departament was added by scraping. The code and data (csv or json, produced in python) are available at GitHub. All collaboration and feedback is very welcome.