Objectiu

Opengov.cat té un únic i ambiciós objectiu: millorar la demòcracia.

El volem desenvolupar mitjançant quatre àrees que deriven en projectes:

(1) Descripció de la societat i les connexions político-economiques. Qui és qui – per nivells polítics: Estat, Generalitat, Diputació, Consells Comarcals, Ajuntaments, etc. Com? Trobant informació, posant-la en fulls de càlcul per crear una base de dades linkable i publicant datasets en format open. -> Departaments Oberts

(2) Monitorejar el govern local, autonòmic, estatal. Revisant pàgines de butlletins públics governamentals: BOPB, DOGC. Monitorejar qui hi ha a l’estructura de la Generalitat i la seva activitat, amb una actualització constant -> El sismògraf de la Generalitat

(3) On van els meus diners? A nivell local, regional, estatal: Anàlisi de la despesa, dels pressupostos del govern anuals (i el deute) , l’execució pressupostària, la contractació pública, els alts càrrecs, els càrrecs de confiança i les seves retribucions. Relacionar això amb (1) i (2) -> reportatge Crític

(4) Volem saber.  Fem peticions d’informació pública després d’haver fet seguiment de la Llei de Transparència. El seu article 26.1  exigeix la identitat de qui demana la informació, però no el número del DNI. No volem omplir formularis per accedir a informació a la qual tenim dret.